Hội thảo TECH Insider của VietnamWorks: Công nghệ Wearable – Tương lai của thiết bị thông minh (P1)

12Nội dung phần 1: Cách thức giúp các kỹ sư công nghệ tài năng cùng ngồi lại với nhau và sáng tạo ra những sản phẩm mang đẳng cấp quốc tế. —————-…

source